MegSzépülAVárosom Program Részvételi és játékszabályzat

I. Definíciók

1. A Program

Keressük meg közösen Magyarország egy olyan városát vagy kerületét, ahol felújításra szoruló közterületet (park, játszótér, körforgalom, nyíltkert, stb.) találni, és szépítsük meg, újítsuk fel együtt, a helyi lakosokkal közösen. (a továbbiakban: Program)

2. A Program szervezői:

A Játék szervezői a Mapei Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport. u. 2., cg. 13-09-065163, adószám: 10545863-2-13.), RAVAK Hungary Kft. (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 125., cg. 0109679695, adószám: 118512-2-42), ELKO EP HUNGARY KFT. (székhely: 1143 Budapest Hungária körút 69., adószám: 13512972-2-42, cg. 14-09-306443), Bramac Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., adószám: 10488580-2-19, cg. 19-09-500022), Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 107680-33-2-44, cg. 01-10-041827), Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves K. krt. 48-52., adószám: 10337587444, cg. 01-10-041356), Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19., adószám: 14653986-2-41, cg. 01-09-957055)– továbbiakban Szervezők.

A fentieken túl Szervezőnek minősülnek mindazon személyek (természetes és jogi személyek egyaránt), akik a jövőben szervezőként csatlakoznak a nyereményjátékhoz.

3. Programban résztvevő személyek:

A játékban részt vehet minden 18.életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve

 1. a Szervezők és Közreműködők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 2. Szervezők és Közreműködők megbízásából a Program előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 3. akit a Szervezők vagy Közreműködők a Programból jelen szabályzat megsértése miatt kizártak.

II. Feltételek, időtartam

A Program fázisai:

1. Szavazás

A szavazás fázis alatt a Szervezők a magyarországi lakosság segítségét kéri abban, hogy melyik, a www.megszepulavarosom.hu oldalon található megyeváros vagy kerület közterületét újítsák fel a lakóközösséggel együtt.

A szavazás 2016. augusztus 16-án 11:00:00 órakor kezdődik és 2017. január 10-én 23:59:59 óráig tart.

A szavazás megkezdése előtt, és a szavazás befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

2. Nyertes város vagy kerület polgármesterével egyeztetés

A program 2. lépéseként az ÉpítkezemFelújítok munkatársai a nyertes (legtöbb szavazatot kapott) város vagy kerület önkormányzatával közösen kiválasztja azt a helyi közterületet (park, játszótér, körforgalom, nyíltkert, stb.), melyet az ÉpítkezemFelújítok csapata önköltségén a lakosság bevonásával megszépít, felújít.

A második fázis időtartalma 2017. január 11-én 00:00:00 órakor kezdődik és 2017. március 31-én 23:59:59 óráig tart.

3. Nyertes város közterületének felújítása

A Program utolsó fázisa, amikor már a konkrét, az Önkormányzattal közösen kiválasztott közterület felújítási munkálatai megvalósításra kerülnek. A felújítás a következőkre terjedhet ki (függ a felújítandó közterület adottságaitól, körülményeitől):

 • szemétszedés
 • padok felújítása, igény esetén cseréje
 • virágok ültetése
 • bokrok, fák ültetése
 • füvesítés
 • kültéri sporteszközök vásárlása
 • kerítés felújítása, cseréje
 • beszélgetésekre pavilonok, ülősarkok kialakítása
 • szobor készíttetése

A harmadik fázis időtartalma 2017. április 01-én 00:00:00 órakor kezdődik és 2017. július 31-én 23:59:59 óráig tart.

III. Szavazás és a Program menete

Szavazás, regisztráció:

Akik a www.megszepulavarosom.hu honlapon oly módon szavaznak, hogy megadják keresztnevüket és e-mail címüket a szavazási folyamat regisztrációs ablakában, és egy városra vagy kerületre érvényes szavazatot adnak le, részt vesznek a Program első fázisában, vagyis segíteni megtalálni az ÉpítkezemFelújítok csapatának (Szervezők), hogy melyik településen újítsanak fel egy közterületet a lakóközösséggel együtt. A szavazás és a vele járó regisztráció díjmentes.

A Szavazók a regisztrációval jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Programban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok kerülnek megadásra: név, e-mail cím.

 • A Program résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a szavazásra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes.
 • A szavazáson csak valós adatokkal lehet részt venni.
 • Ismételt vagy téves adatok és/vagy e-mail címek megadása a Program első fázisából, a szavazásból való kizárást vonja maga után.
 • Egy nap egy IP címmel csak 1 db városra vagy kerületre lehet szavazni.
 • Aki szavazott egy városra vagy kerületre, 24 óra elteltével ismételten leadhatja szavazatát az oldalon feltüntetett települések valamelyikére.

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki:

 1. jelen szabályzat 3. pontjában írtaknak megfelel
 2. a www.megszepulavarosom.hu weboldalon valós adatait adja meg, és
 3. a Program szavazási időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került.

A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről.

Szervező érvénytelennek tekinti azt a szavazatot, amely:

 1. ugyan azon napon, ugyan arról a gépről, de más IP címmel lett elküldve (például mobil internet használata és manipulálása segítségével megváltoztatott IP címmel újra szavazás);
 2. aki nem valós e-mail címmel érvényesíti szavazatát az oldalon.

IV. Egyéb rendelkezések:

Szervezők a Programmal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé.

V. Adatkezeléshez hozzájárulás:

A Programban való részvétel önkéntes. A játékos – a Szavazó (Regisztráló) – a regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szervezők és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Program során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.

A Programba történő szavazással, regisztrációval a játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők és a Közreműködők külön-külön és együttesen is a regisztráció során megadott személyes adatait a program lebonyolítása céljából kezelje, valamint későbbiekben azokat marketing promóciós és piackutatási tevékenységükhöz felhasználják. A Szervezők és a Közreműködők a kezelt adatok feldolgozásához adatfeldolgozót igénybe vehetnek. 

A hozzájárulás visszavonását az alábbi címeken lehet bejelenteni levélben: 1054 Budapest Szemere utca 19. (Kereskedelmi Marketing Trendek Kft.), vagy e-mailben a info@epitkezemfelujitok.hu e-mail címen.

A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők a www.megszepulavarosom.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet az info@epitkezemfelujitok.hu e-mail címen.

Budapest, 2016. augusztus 16.

Szervezők